Wednesday, August 25, 2010

Teori Pengajaran Behavioral


Teori Behaviorisme telah dipelopori oleh seorang ahli psikologi iaitu B. F. Skinner pada tahun 1904-1990. Teori ini adalah teori belajar yang lebih menekankan kepada tingkah laku manusia. Ianya menekankan peneguhan positif dan peneguhan negatif bertujuan untuk menambahkan kebarangkalian berulangnya sesuatu tingkah laku dana bukan untuk menghentikannya. Peneguhan positif ialah untuk menentukan tingkah laku positif dengan maklum balas yang positif. Contohnya, pujian terhadap murid-murid yang memberikan jawapan yang betul. Peneguhan negatif pula diberi untuk memberi kesan yang tidak menyeronokkan atau tidak menyenangkan seseorang individu. Teori ini juga mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini termasuk perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah.
Teori ini berasaskan teori pelaziman klasik, iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. Contohnya cikgu Zainal menyebut nama serta memberi pujian kepada murid yang memberi jawapan yang betul. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa, misalnya penggunaan kata bagus, anggukan dan sebagainya. Proses ulangan pula memainkan peranan yang penting dalam pengajaran bahasa.
Di samping itu, teori ini dikenali umum dengan aliran mazhab tingkah laku yang mengutamakan pembelajaran kemahiran tertentu khususnya kemahiran fizikal. Mengikut Ivan Pavlov (1962), setiap rangsangan menimbulkan gerak balas dan berlaku pembelajaran apabila terdapat perkaitan antara ransangan dan gerak balas. Pembelajaran yang berlaku kerana ada perkaitan antara dua rangsangan dinamakan pelaziman.SEJARAH MODEL PENGAJARAN BEHAVIORAL

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktikal kepada pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang terhasil sebagai hasil belajar.
Teori behavioristik dengan model hubungan rangsangan dan gerakbalas menyatakan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan kaedah pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman.
Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara rangsangan dan gerakbalas (Slavin, 2000:143). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa rangsangan dan output yang berupa gerakbalas. Rangsangan adalah apa saja yang diberikan guru kepada pebelajar, sedangkan gerakbalas berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap rangsanagn yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara rangsangan dan gerak balas tidak penting untuk diperhatikan kerana tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah rangsangan dan gerakbalas, oleh kgerakbalas) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.
Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor latih tubi(reinforcement). Bila latih tubi ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka respon juga semakin kuat.
Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik, meliputi:
(1) Reinforcement and Punishment;
(2) Primary and Secondary Reinforcement;
(3) Schedules of Reinforcement;
(4) Contingency Management;
(6) The Elimination of Responses (Gage, Berliner, 1984).
Tokoh-tokoh aliran behavioristik di antaranya adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner.

PENGENALAN


BIODATA PENGASAS MODEL BEHAVIORALEdward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 Williamsburg, Massachusetts [1] - 9 Ogos 1949) adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Karyanya pada perilaku binatang dan proses belajar menyebabkan teori connectionism dan membantu meletakkan asas sains untuk psikologi pendidikan moden. Dia juga bekerja pada penyelesaian masalah industri, seperti ujian pekerja dan ujian. Dia adalah ahli dewan Corporation psikologi, dan menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912.

Burrhus Frederic Skinner (20 Mac 1904 - 18 Ogos 1990) adalah seorang Amerika psikologi , penulis, penemu, ahli falsafah sosial dan penyair. Dia adalah Pierce Edgar Profesor Psikologi di Universiti Harvard dari 1958 hingga bersara pada tahun 1974.
Skinner mencari ruangan Pengkondisian Operan , inovasi sendiri falsafah ilmu disebut radikal Behaviorisme dan mendirikan sekolah sendiri-psikologi kajian eksperimental dengan analisis eksperimental perilaku . Analisisnya perilaku manusia mencapai puncaknya dalam karyanya Kelakuan Verbal , yang baru-baru ini melihat peningkatan untuk kepentingan eksperimen dan dalam tatacara diterapkan.
Skinner mencari dan lanjutan tingkat respons sebagai pembolehubah dependen dalam kajian psikologi. Dia menemukan perakam kumulatif untuk mengukur tahap memberi respons sebagai sebahagian yang sangat berpengaruh karyanya pada jadual penguatan . Dalam sebuah survey baru-baru ini. Skinner tercatat sebagai psikolog yang paling berpengaruh dari abad ke-20. Ia adalah seorang penulis produktif yang menerbitkan 21 buku dan 180 artikel.
Ivan Pavlov dilahirkan di Ryazan, Russia . Ia memulakan pendidikannya lebih tinggi. sebagai mahasiswa di Ryazan beragama Seminary, tapi kemudian drop out. Dan mendaftar di Universiti Saint Petersburg untuk mempelajari ilmu-ilmu alam dan menjadi seorang ahli fisiologi. Ia menerima gelar doktor pada tahun 1879.

Pada 1890-an, Pavlov menyiasat fungsi perut anjing oleh eksternalisasi suatu kelenjar ludah agar ia boleh mengumpul, mengukur, dan menganalisis air liur dan apa respon itu harus makanan dalam keadaan yang berbeza. Dia menyedari bahawa anjing cenderung mengeluarkan air liur sebelum itu benar-benar dihantar ke mulut mereka, dan berangkat untuk menyiasat ini sekresi "psikis", kerana ia menyebutnya.

Dia memutuskan bahawa ini lebih menarik daripada kimia air liur, dan menukar tumpuan penyelidikannya, melakukan serangkaian percubaan panjang yang ia memanipulasi stimulus berlaku sebelum persembahan makanan. Dengan demikian ia membentuk undang-undang asas untuk pembentukan dan kepupusan apa yang disebutnya "refleks bersyarat" - iaitu, respon refleks, seperti air liur, itu hanya terjadi pada pengalaman sebelumnya kondisional khas haiwan. Percubaan ini dilakukan pada 1900-an, dan diketahui oleh para saintis barat melalui terjemahan dari akaun individu, tetapi pertama-tama menjadi sepenuhnya terdapat dalam bahasa Inggeris di sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1927.

Tidak seperti saintis pra-revolusi banyak, Pavlov sangat dianggap oleh kerajaan Soviet, dan ia boleh meneruskan penelitiannya sehingga dia mencapai usia yang cukup. Selain itu, ia dipuji oleh Lenin dan merupakan pemenang Nobel.

Setelah pembunuhan terhadap Sergei Kirov pada tahun 1934, Pavlov menulis beberapa surat untuk Molotov mengkritik penganiayaan massa yang mengikuti dan meminta untuk peninjauan kembali kes yang melibatkan beberapa orang ia tahu secara peribadi.

Dalam kehidupan kemudian ia sangat tertarik untuk cuba menggunakan Pengkondisian untuk membentuk sebuah model eksperimental dari induksi neurosis. Dia meninggal dunia di Leningrad. makmal-Nya di Saint Petersburg telah berhati-hati dipertahankan sebagai muzium.

Sadar sehingga saat-Nya yang terakhir, Pavlov bertanya pada salah satu muridnya untuk duduk di samping tempat tidurnya dan untuk merakam keadaan mati nya. Dia ingin mencipta pengalaman unik bukti subjektif dari terminal fasa kehidupan.MODEL PENGAJARAN BEHAVIORAL

Konsep pengajaran

Pengajaran adalah penyampaian maklumat dalam pelbagai bidang pendidikan misalnya sekolah rendah,sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.

Model pengajaran behavioral

Kumpulan ini berasaskan model eksperimen pelaziman klasik Pavlov , pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Skinner dan kajian Watson .Model ini juga turut dikenali sebagai Model Sistem Behavioral.
Merujuk kepada kumpulan model ini , kita mempunyai mekanisme pembetulan kendiri yang berupaya untuk mengubahsuai tingkahlaku berdasarkan maklumbalas tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugas yang diberi.Sebagai contoh , cuba bayangkan kita sedang menaiki tangga yang tidak pernah kita jumpai dalam keadaan gelap . Sudah pasti semasa mengambil beberapa langkah , kita akan berasa teragak – agak . Mengapa ini berlaku ?
Kerana jikalau kita angkatkan kaki kita terlalu tinggi , kita akan terasa seolah – olah kaki tersebut sedang terapung agak lama di udara sebelum terpijak tangga yang berikut . Jikalau kita hanya angkatkan kaki sedikita sahaja , besar kemungkinan kita akan tertendang anak tangga seterusnya . Melalui maklumbalas yang kita terima , lama kelamaan kita dapat menjangkakan betapa tinggi atau rendah kaki kita perlu diangkatkan dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain sehingga kita beras selesa menaiki tangga tadi.
Sehubungan dengan itu , kumpulan model ini mengesyorkan program – program yang boleh digunakan untuk mengurangkan fobia , mengembalikan kemahiran – kemahiran sosial dan menangani kebimbangan , dan sebagainya .


Pengajaran langsung merupakan satu strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara kepada murid – murid serta menstrukturkan masa pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetaplakn serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah . Oleh yang demikian , ia didapati agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi kurang sesuai bagi matapelajaran – matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan.
Langkah – langkah pengajaran langsung :
1. Kenalpasti hasil – hasil pembelajaran yang ingin dicapai.
2. Rangsang minat murid – murid terhadap apa yang akan disampaikan.
3. Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan kefahaman mereka.
4. Tinjau semuala praktis tersebut melalui kuiz yang akan dijawab mereka . Beri maklumbalas ke atas jawapan yang betul , dan ajar semual kemahiran – kemahiran tertentu , jika difikirkan perlu .
5. Beri kerja rumah bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman mereka . Bagi sesi pengajaran yang selanjutnya , tinjau semula bahan pengajaran dan pastikan mereka berupaya mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di luar bilik darjah .

Persediaan Bahan Pelajaran untuk Pengajaran-Pembelajaran Terancang
Mengikut B. F. Skinner, dalam bukunya Methodology of Teaching, langkah-langkah menyediakan bahan pelajaran dalam pengajaran-pembelajaran terancang ialah:
1. Menentukan sukatan pelajaran untuk program pengajaran terancang.
2. Mengumpul istilah, fakta, prinsip dan teori yang berkaitan.
3. Menyusun pakej bahan pelajaran mngikut sekuen yang sesuai.
4. Menyebarkan item demi item dengan isi kandungannya yang hampir sama banyak.
5. Merancang dan menyusun item-item daripada mudah kepada kompleks.
6. Memasukkan istilah dan factor yang dipelajari daripada item-item awal kepada item-item berikutnya.

Ciri-Ciri Pengajaran-Pembelajaran Terancang

1. Item-item disediakan mengikut kebolehan pelajar dan disusun daripada mudah kepada kompleks.
2. Pelajar memberi tindak balas berdasarkan kefahaman maklumat dalam item-item yang disediakan.
3. Menekankan pembelajaran individu dan melatih pelajar kemahiran belajar sendiri.
4. Pelajar dapat menyemak jawapannya serta merta dengan merujuk kepada contoh jawapan.
5. Item-item yang diaturkan adalah berhubung rapat satu sama lain. Kemahiran dan fakta yang didapati daripada item terlebih dahulu menjadi pengalaman asas untuk item-item berikutnya.
Kebaikan Pengajaran-Pembelajaran Terancang
1. Menggalakkan pelajar mengambil inisiatif untuk belajar sendiri.
2. Memberi perasaan kejayaan kepada muridkerana mudah mendapat jawapan yang betul.
3. Membolehkan pelajar belajar mengikut masa sendiri.
4. Mempertingkat minat belajar dan keberkesanan pembelajaran kerana mudah diikuti.
5. Mengurangkan rasa kkecewaan keran item-item disediakan adalah berdasarkan keupayaan pelajar.
6. Program pengajaran terancang disediakan dengan tujuan mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengajaran secara kelas.
7. Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar dapat dikesan dengan mudah dan serta-merta.
8. Program pengajaran terancang dapat membaiki serta mempertingkat kualiti dengan menyediakan bahan pelajaran yang lebih canggih.
Pembelajaran masteri merupakan isi pelajaran yang disusun secara mudah kepada kompleks sebelum disampaikan kepada murid – murid secara individu melalui bahan atau resos pengajaran yang sesuai . Dengan ini , mereka dapat belajar mengikut kadar masing- masing .
Seterusnya mereka akan diuji dengan menggunakan pelbagai bentuk ujian . Sekiranya didapati bahawa mereka masih belum menguasai mana - mana unit pengajaran , mereka akan diberi peluang untuk mengulangi unit yang berkenaan .
Pembelajaran masteri berasaskan andaian bahawa setiap murid berupaya menguasai kemahiran – kemahiran penting yang terkandung dalam kurikulum . Oleh itu , guru perlu bertanggungjawab untuk merealisasikan andaian tersebut.


Strategi Pengajaran-Pembelajaran untuk Pembelajaran Masteri

1. Tentukan hasil pembelajaran dengan merangka objektif pembelajaran secara eksplisit berdasarkan hasil perlakuan para pelajar setelah didedahkan kepada proses pengajaran-pembelajaran.
2. Ajarkan pelajar dengan kaedah dan teknik mengajar yang berkesan, termasuk penggunaan baha-bahan pelajaran yang sesuai.
3. Nilaikan hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostik) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran dengan tujuan menentukan tahap penguasaan dan pencapaian pelajar selepas aktiviti pengajaran-pembelajaran.
4. Laksanakan aktiviti pemulihan untuk pelajar-pelajar yang belum menguasai kemahiran sepenuhnya dan berikan aktiviti pengayaan untuk mereka yang telah mencapai objektif pelajaran yang memuaskan.


Prinsip-Prinsip Pembelajaran Masteri

1. Semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar oleh guru.
2. Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan disusun daripada mudah kepada slukar supaya mudah difahami oleh murd.
3. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dab fleksibel untuk semua murid mencapai objektif/ hasil pembelajaran.
4. Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar. Guru juga perlu mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu perkara yang diajar.
5. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza.
6. Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang paling singkat.

Kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam pembelajaran masteri:

1. Mendiagnosis ,urid untuk mengetahui tahap pencapaian murid.
2. Mengetahui perbezaan antara murid.
3. Menggunakan pelbagai kadedah pengajaran serta merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.
4. Amenguruskan pelbagai bahan bantu mengajar.
5. .menyimpan rekod kemajuan murid.
6. Menjalankan penilaian sumatif untuk mengesan hasil pembelajaran.
7. Merancang serta melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan yang sesuai.


IMPLIKASI MODEL TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Mengutamakan ganjaran, insentif dan peneguhan sosial bagi memotivasikan pelajar agar mengulangi tingkah laku yang diingini. Tanpa ganjaran, insentif dan peneguhan sosial maka tingkah laku tadi akan berhenti dan hilang dari diri pelajar.
2. Meningkatkan pengajaran sedia ada guru terhadap pengajaran yang hendak diajar kepada pelajar.
3. Mengaitkan rangsangan dan gerak balas dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar bagi memastikan pelajar dapat menerima apa yang diajar dengan berkesan.
4. Memberi pengukuhan dan pelaziman kepada pelajar. Dengan cara ini, akan lebih menarik pelajar untuk terus mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas.
5. Memberi motivasi kepada pelajar.
6. Pemulihan spontan kepada pelajar yang kurang aktif atau pasif di dalam kelas dan sekaligus dapat melatih mereka memberi gerak balas kepada guru dan kawan-kawan di dalam kelas.ANALISA MODEL MENGGUNAKAN TEORI SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengenalpasti masalah yang wujud dengan lebih teliti dan jelas lalu mencari penyelesaian dan mengenal pasti faktor-faktor strategi yang berkaitan dalam membuat keputusan. Analisis SWOT merupakan kaedah lembut dalam proses membuat keputusan.
Tujuan utama analisis SWOT adalah mengenalpasti sifat-sifat seperti Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunities), dan Ancaman (threats). Tujuan utama ini bukan sahaja membina analisis SWOT tetapi adalah untuk menterjemahkan keputusan analisis itu kepada langkah-langkah yang khusus untuk membantu mengembangkan sesebuah firma dengan jayanya. Walaupun analisis SWOT merupakan satu pandangan ringkas terhadap situasi analisis, hal ini adalah berdasarkan 4 asas yang penting iaitu:

a) Mengenalpasti trend dalam industri.
b) Mengenalpasti pesaing-pesaing industri.
c) Menilai firma sendiri.
d) Menyelidik pelanggan yang sedia ada dan perspektifnya.


KONSEP ANALISIS SWOT

SWOT merupakan singkatan daripada perkataan Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Menurut Sihombing (2000), berkata Threats mengandungi unsur yang negatif, sehingga lebih cenderung menggunakan perkataan yang mengandungi unsur positif iaitu tentangan (Challenges). Perubahan ancaman menjadi tentangan kerana jika ancaman dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi peluang, sedangkan tentangan biasanya mewujudkan peluang.

HUBUNGKAIT SWOT DAN MODEL BEHAVIORAL SKINNER (1904-1990)

1. Strengths (kekuatan)

Maksud kekuatan dalam analisis ini adalah faktor-fakor yang mendukung penyelenggaraan program, serta diakui kewujudannya oleh individu. Skinner berpendapat bahawa tujuan psikologi adalah meramal dan mengawal tingkah laku. Pada teori ini guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga pelajar akan lebih rajin. Tindak balas akan berlaku jika rangsangan yang lama digabungkan dengan rangsangan yang baru. Pembelajaran berlaku apabila rangsangan diberi. Pembelajaran menjadi pasif tanpa rangsangan dan pembelajaran tidak berlakusecara konsisten.
Penerapan peneguhan positif perlu ditekankan di dalam teori Pelaziman Operan Skinner. Suatu tingkah laku yang diikuti dengan peneguhan, kebarangkalian bagi gerak balas operan itu berlaku akan menambah peneguhan positif atau ganjaran yang mendorong individu seperti pujian, penghargaan, hadiah dan lain-lain. Hal ini akan memberi dorongan kepada pelajar untuk lebih berusaha semasa di dalam kelas dan bersungguh-sungguh ketika melakukan aktiviti.

2. Weaknesses (kelemahan)

Maksud kelemahan dalam analisis ini adalah permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan program dan hasilnya. Permasalahan merupakan kelemahan yang dapat berubah menjadi tentangan bagi kelancaran pelaksanaan tugasan atau program. Sebagai contoh kelemahan teori ini adalah belajar hanyalah terjadi secara automatik dan penentuan peribadi diambil kira. Pelajar harus mengambil inisiatif sendiri untuk bertindak dalam aktiviti dan bukan disebabkan oleh sesuatu rangsangan tertentu dari luar, contohnya guru atau ibu bapa. Hal ini pada kebiasaannya apabila pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ibu bapa akan memberikan hadiah kepada anak-anak. Ini adalah perkaitan jelas dengan teori yang dikemukakan oleh Skinner apabila seseorang individu melakukan sesuatu demi mendapatkan ganjaran sahaja.
Terdapat peneguhan negatif yang boleh menyakiti seseorang individu:
Contoh 1 : Cikgu mengejek seorang pelajar di hadapan pelajar lain kerana tidak menjawab soalan. Peneguhan ini tidak akan mengubah sikap pelajar sebaliknya akan menambah kebarangkalian berulangnya tingkah laku operan itu pada masa hadapan.
Contoh 2 : Murid didenda kerana tidak boleh menguasai kemahiran matematik kemungkinan akan timbul sikap benci terhadap subjek tersebut.

3. Opportunities (peluang)

Maksud peluang dari analisis ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang membolehkan kita menemui idea baru melalu percubaan ataupun ujian yang di analisis dan di kenalpasti. Melalui teori behaviorisme Skinner sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kelaziman bagi individu. Skinner telah menjalankan kajian terhadap seekor tikus yang diletakkan di dalam sebuah kotak yang direka khas yang di dalamnya diletakkan tuas dan jika disentuh makanan akan dikeluarkan. Seekor tikus lapar diletakkan ke dalamnya dan apabila tikus merayau-rayau ia tertekan tuas dan makanan akan keluar. Perkara ini diulang beberapa kali dan tikus itu sudah dapat mempelajari bahawa apabila lapar ia akan menarik tuas untuk mendapatkan makanan. Maka apabila ada makanan di luar kelak telah menjadi perkara lazim bagi tikus dengan menyentuh tuas, makanan akan diperoleh.Penerapan teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi kerana adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Hal yang terpenting menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Sebagai contoh pada hari pertama murid Tabika hendak ke sekolah, kebiasaanya murid tersebut akan menangis namun apabila perkara tersebut telah menjadi rutin murid tersebut tidak lagi menangis malah sangat gembira hendak ke sekolah.

4. Threat (ancaman)

Maksud tentangan dalam analisis ini adalah hal-hal yang harus diatasi, direbut, diperbaiki dan ditingkatkan untuk melancarkan pelaksanaan tugasan dalam usaha mencapai tujuan. Tentangan bukan penghalang, tetapi perangsang untuk mendorong pengurus pendidikan luar sekolah untuk lebih kreatif dan dinamik. Tentangan dapat berubah menjadi peluang apabila analisis dapat dilaksanakan secara lebih analisis dan mengenal pasti kekurangan dalam pengaplikasian teori ini.


RUMUSAN

Kesimpulannya, teori behaviourisme memberi fokus terhadap tingkah laku yang ingin dilihat, diukur dan dinilai. Tingkah laku ini boleh dibentuk melalui persekitaran dan peneguhan yang diberi. Melalui teori ini, guru dapat mengaplikasikannya terhadap murid-murid di sekolah. Dengan cara ini, murid-murid akan sentiasa diberi pengukuhan sama ada secara positif atau nehgatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Di samping itu, guru juga dapat mengesan dan membaca setiap tingkah laku murid-murid melalui perlakuan mereka terhadap persekitaran, sama ada dengan kawan-kawan, guru-guru dan masyarakat yang lain. Dengan cara ini, murid-murid akan menerima dengan positif atau negatif dan secara tidak langsung akan menimbulkan gerak balas terhadap rangsangan yang diberikan. Teori Behaviorisme juga dapat mewujudkan hubungan secara dua hala antara guru dengan murid, murid dengan guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.RUJUKAN

1. http://ariedrifke.blogspot.com/2009/10/murid-dan-alam-belajar.html
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Belajar_Behavioristik
3. http://id.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov


Hasil Nukilan :

No comments:

Post a Comment